Tuesday, March 3, 2015

PENGAMPUNAN ALLAH SIA-SIAKAN PENAT LELAH SYAITAN
Syukur Alhamdulillah dengan rahmat Allah segala penat lelah Syaitan mengotorkan manusia dengan dosa di sia-siakan dengan pengampunan Allah.. Namun adakah kita mengambil peluang ini dengan sentiasa memohon ampun dan membersihkan diri dengan amal kebaikan?

Cahaya (An-Nūr):21 - Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barangsiapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorangpun dari kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

No comments:

Post a Comment