Saturday, October 19, 2013

Allah Kristian di Sabah dan Serawak...

 
 
Terpulanglah kepada penganut Kristian di Sabah dan Serawak sama ada ingin kembali kepada ajaran asal dengan GOD dan LORD atau masih status quo.
 
Bagi Islam jika mereka menentang hal ini mungkin sudah terlalu lambat kerana Allah telah digantikan pihak gereja untuk mengekang kemasukan orang Sabah dan Serawak ke agama Islam sekian lamanya. Di semenanjung masih baru dan patut dihalang.
 
Penggunaan Allah dalam gereja di Sabah dan Serawak menyebabkan banyak keluarga mempunyai ahli yang berbeda agama. Kekeliruan ini menyebabkan Islam tidak kisah tukar agama kerana mereka sangka kristian sembah Allah yang sama.. Penyelewengan agama kristian telah dianggap biasa dan itu hal yang penganut agama kristian patut fikirkan mengapa...

No comments:

Post a Comment