Sunday, March 19, 2017

ZAMAN SUARA ORANG MUDA
Saya lihat zaman sekarang ramai orang muda diberi kepercayaan mengepalai organisasi. Mereka lebih dinamik dan mudah untuk menerima perubahan. Dengan syarat mereka diberi kebebasan untuk mencorak organisasi tanpa campurtangan orang2 lama.

Begitu juga dengan kerajaan kita. Perdana Menteri memberi seluas2 peluang kepada generasi muda untuk bersuara. Dan lebih penting mereka yang sudah bersara berhenti memaksa Perdana Menteri mengikut cakap mereka.

Perdana Menteri adalah kedudukan yang perlu dihormati semua. Jika seorang Perdana Menteri pun tidak mampu mengeluarkan keputusan mengikut prerogativenya maknanya kita mempunyai pemimpin yang lemah dan boleh dipengaruhi pihak berkepentingan.

No comments:

Post a Comment